Ta in tobak i Sverige

Det finns regler och striktioner som anpassas när man tar in tobak i Sverige och det kan verka svårt att veta exakt hur man ska göra. Här sammanställer vi reglerna enligt Tullverket i Sverige.

tulltobakväg

När du varit i ett annat EU-land

När du kommer hem från ett EU-land är det ok att med tobak som du köpt där. Få kriterier tillämpas dock:

 • Du måste själv ta med dig tobaken
 • Du måste fyllt minst 18 år
 • Du slipper betala skatt för tobal som du tar med dig åt dig själv eller till någon i din familj upp till en viss gräns.
 • Såhär mycket tobak kan du ta in i Sverige utan att betala skatt:
  – 800 st cigaretter
  – 400 cigariller
  – 200 cigarrer
  – 1 kg röktobak
 • Vill du ta in mer, behöver du förklara för tullen varför du behöver så mycket tobak. Om du tänkt att sälja vidare tobaken i Sverige, är detta skattebelagt.

När du varit i ett icke EU-land

Från den 1a januari år 2015 fram till år 2018 gäller följande striktioner angående att ta in tobak från ett icke EU-land:

 • Reser du direkt från nedanstående länder, får du enbart ta med dig 300 st cigaretter utan avgift. Vill du ta in fler cigaretter är dessa skattebelagda med en krona och 51 öre (1,51 kr) gör varje ciggarett.
 • Länderna är: Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungern.

cigaretter

När du har varit i ett land utanför EU

Om du vill ta med dig de finaste cigarrerna från Kuba eller Dominikanska Republiken kan du göra det genom följande restriktioner som är tillämpade:

 • Du måste själv ha köpt och transporterat tobaken
 • Du måste fyllt minst 18 år
 • Tobaken måste vara inköpt åt dig och/eller din familj.
 • Såhär mycket tobak kan du ta in i Sverige från ett land utanför EU:
  –  200 cigaretter
  – 100 cigariller
  – 50 cigarrer
  – 250 g röktobak
  – ett proportionellt urval av dessa tobaksvarortulltobak
 • Avgifter tillkommer enbart om du vill ta med dig mer tobak än de mängder som står ovan och då gäller:
  – Cigaretter – tull 34 öre/styck och skatt 196 öre/styck
  – Cigarrer – tull 86 öre/styck och skatt 219 öre/styck
  – Röktobak – tull 428 kr/kg och skatt 2 422 kr/kg
  Snus – tull 104 kr/kg och skatt 762 kr/kg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *